Formidlerteamet

Teamet skal være med til at sikre og styrke den forebyggende undervisning på skolerne i Herning Kommune. Formidlerteamet skal understøtte skolerne i forhold til specifikke indsatser og indsatsområder i SSP-læseplanen. Målet er, at de skal være med til, at sikre ensartet undervisning/tilbud til Kommunens folkeskoleelver og deres forældre.

Teamet skal understøtte skolerne i specifikke indsatser/indsatsområder, hvor der kræves særlig specialviden. Det forebyggende område udvikles hastigt, hvorfor det er en ressourcekrævende opgave konstant at være på forkant og ”specialist” på alle området. Formidlerteamet skal derfor bestå af specialister, der dels kan varetage planlagte undervisningsforløb i forhold til SSP-læseplanen og samtidigt skal teamet kunne rekvireres i tilfælde med behov for øjeblikkelig indsats. Det kunne eksempelvis være omkring mobning og klasse-trivsel.

Eksempler på emner som formidlerteamet kan varetage:

  • Trivsel
  • Mobning
  • Sociale medier og digital dannelse
  • Social pejling
  • Flertalsmisforståelser
  • Rusmidler
  • Risikoadfærd
  • Kriminalitet
  • Radikalisering