Volume 2

Hvem er vi

Volume 2 er et skoletilbud rettet mod unge 7. til 10. klasse, som af forskellige årsager ikke profiterer af folkeskolen.

Volume 2 arbejder ud fra et inkluderende perspektiv. Der tages udgangspunkt i elevens forudsætninger samt ressourcer. Vi er ressourcefokuserede og anerkendende i forhold til den enkelte unge, og vi fokuserer på at skabe tryghed gennem et struktureret, genkendeligt og forudsigeligt miljø med nærværende og troværdige voksne.

Der arbejdes med det overordnede mål, at gøre eleverne livsduelige. Vi arbejder for at give eleverne de bedst mulige faglige og ikke mindst sociale forudsætninger for fremtiden.

Eleven visiteres gennem Center for børn og forebyggelse - Herning Kommune.