Ophold på Muligheden

Optagelse

Elever optages på baggrund af henvendelse fra skoleledelsen på egen skole efterfulgt af dialog mellem elev, forældre, egen skole, Ungevejledningen og UngHerning. Det forventes, at dialog med forældre samt Ungevejledningen har fundet sted forud for henvendelse til UngHerning.

En elevs optag vurderes ud fra elevens ståsted og motivation samt den samlede elevgruppe eleven skal indgå i på Muligheden. Der optages ikke flere elever fra samme årgang på en skole.

Som udgangspunkt optages elever senest i starten af 9.klasse og vender tilbage til egen skole senest midt i 9. klasse.

Varighed

Alle elever optages på Muligheden for 6 måneder i første omgang. 3 måneder inde i forløbet afholdes en statussamtale, hvor det bl.a. vurderes, om eleven vil profitere af at fortsætte på Muligheden ud over de 6 måneder. En elev kan gå på Muligheden i optil et fuldt skoleår.

Kontakt til egen skole

Elever er under forløbet på Muligheden stadig indskrevet på egen skole. Skolen skal undervejs holde relevant kontakt til eleven og skolen bibeholder det overordnede ansvar for elevens skolegang og trivsel. UngHerning og egen skole vurderer i fællesskab, hvordan kontakten holdes undervejs og i hvilket omfang det er relevant og hensigtsmæssigt.

Afslutning

Som udgangspunkt afrundes et ophold på Muligheden med en afsluttende samtale mellem egen skole, forældre, Ungevejledningen og UngHerning.

Eleven får en udtalelse fra Muligheden samt en praktikudtalelse, hvis eleven har deltaget i praktikforløb. UngHerning bidrager til karaktergivning og vurdering af uddannelsesparathed på egen skole