KRAP

I UngHerning arbejder vi med KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik).

KRAP er en pædagogisk metode, der tager udgangspunkt i, at vi alle har værdier, følelser og kompetencer, som vi bringer med os i de sociale sammenhænge, vi indgår i.

KRAP søger ressourcerne i det enkelte menneske. Tilgangen er, at den enkelte reagerer ud fra de forudsætninger han eller hun har her og nu.

Målet med KRAP er at få indsigt i, hvad der motiverer eleven, og hvilke ønsker eleven har. Ud fra det, arbejder vi sammen om at skabe de ønskede forandringer.

Tryk her for yderligere information om KRAP.