ART

(AGGRESSION REPLACEMENT TRAINING)

UngHerning er en ART skole. I ART træner vi forskellige sociale kompetencer og hjælper de unge til at få hensigtsmæssige handlemuligheder i pressede situationer. 

Vi kører ART forløb a 10 ugers varighed flere gange årligt. I et ART-forløb træner man tre komponenter hver uge:

  • 1. Social færdighedstræning
  • 2. Træning i håndtering af vrede/følelser
  • 3. Træning i moralsk ræsonnement

Yderligere information om ART kan findes her: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-born-og-unge/om-dokumenterede-metoder/art