Organisationsstruktur - UngHerning

Organisationsstrukturen for UngHerning er bygget op omkring egen bestyrelse, lokal MED samt ledelse og afdelinger.

Bestyrelsen udgøres af politisk valgte repræsentanter, repræsentanter for foreningslivet, LO, DA, Ungdomsskolerådet (ungerepræsentanter), medarbejderrepræsentanter, forældrerepræsentanter og ledelsesrepræsentanter for UngHerning.

UngHerning har eget lokalt MED-udvalg med såvel ledelses- som medarbejderrepræsentanter samt tillids og arbejdsmiljørepræsentanter. Det lokale MED-udvalg indgår i Herning Kommunes overordnede MED-struktur.

Administrationen varetages af et sekretariat, mens kompetence- og fagudvikling ligger ved ressourcecentret. UngHerning bestilles i øvrigt til at varetage specifikke opgaver for samarbejdspartnere (rekvirerede projekter).

UngHernings inddeles i tre overordnede afdelinger – SSP, skoletilbud samt fritidstilbud. SSP består af en konsulentfunktion, et opsøgende team (DOT), et formidlerteam samt en lang række samarbejdsfora og udvalg. Skoleafdelingen består af de 3 skoletilbud – ErhvervsMULIGHEDEN, HELIUS & Vol. 2. Fritidsafdelingen består af juniorklubber, ungdomsskoleklubber, ungdomsskoleundervisning samt en række sociale og forebyggende indsatser. Læs mere om de mange tilbud her på sitet under de enkelte afdelinger.

Organisationsdiagram over UngHerning